Култура

Македонскиот e еден од 10-те најстари јазици во светот

Магазинот The CultureTrip направи листа со 10 стари јазици, кои сеуште се говорат и денес. Меѓу нив спаѓа и македонскиот јазик или поточно старословенскиот, за кој се смета дека најсроден јазик од сите модерни словенски јазици е токму македонскиот. Еволуцијата на јазиците е слична со биолошката еволуција. Јазикот е жива материја и подлежи на промени. Многу стари јазици кои постоеле, постепено целосно изумреле, а сосем нови се појавиле. Сепак, одредени многу стари јазици, сеуште се говорат и денес, секако во еволуирана и модерна форма.

Секако и овие јазици се имаат променето до одредена мера, и имаат еволуирано. Овие 10 јазици, се релативно доста стари, но сеуште активно се користат и денес. Тоа ги прави до одредена мера посебни.

Во оваа листа на најстари јазици наведени се следниве јазици:

Хебрејскиот- (еврејскиот) јазик – хебрејскиот престанал да се употребува околу 400 година од нашата ера, а потоа останал зачуван како литургиски јазик за Евреите од целиот свет. Во 19 и 20 век хебрејскиот помина процес на оживување за да стане службен јазик во Израел. Иако модерната верзија се разликува од библиската верзија, изворните говорници на хебрејски можат во целост да разберат што пишува во Стариот Завет.

Исландски јазик – индо-европски јазик, овој пат од Северна германската гранка на (само за споредба, англискиот јазик е исто така германски јазик, но од Запад германската гранка). Исланд е уште индо-европски јазик, овој пат од Северна германската гранка на (само за споредба, англискиот јазик е исто така германски јазик, но од Запад германската гранка).

 Македонски јазик – семејството на словенски јазици, кое вклучува руски, полски, чешки, македонски, бугарсју, хрватски, српски,   се сметаат за најблиски до  старословенскиот јазик, кој е предок на сите Словенски јазици. Имено, старословенските просветители Кирил и Методиј, кој поттекнуваат од Солун, го стандардизираат старословенскиот јазик и ја создаваат глаголицата, првата словенска азбука, за да го шират христијанството меѓу словенските народи. Тие одат на север каде, токму со тоа писмо го шират христијанството;

 Баскијски јазик e крајно јазична мистерија. Се зборува во Баскија, регион во Шпанија и во Франција, но е целосно неповрзан со било кој романски јазик (француски и шпански) или било кој друг јазик во светот. Лингвистите со децении наназад претпоставувале со кои јазици може да се поврзе, но ниедна од териите не држела вода. Единственото нешто што е јасно е дека тој постоел во таа област пред пристигнувањето на романските јазици, пред римјаните да пристигнат со латинскиот.

 Фински јазик – Финскиот јазик не бил запишан се до 16 век, но тој има историја која датира многу порано. Јазикот вклучува естонски, унгарски, а неколку помали јазици кои се зборуваат од малцинските групи во Сибир. Но, финскиот се надоградувал и од други јазични семејства низ вековите и во многу случаи, овие заемки повеќе ја задржале нивната оригинална форма од јазикот на кој што дошле

 Грузијски јазик – регионот на Кавказ е вистинско жариште за лингвистите. Јазиците на  трите јужни кавкаски земји, Ерменија, Азербејџан и Грузија, доаѓаат од три сосема различни јазични семејства, индо-европски, турски и картвелски. Грузискиот јазик е  кавкаски јазик со антички книжевна традиција. Неговата убава и уникатна азбука е исто така доста стара и се смета дека е превземена од арамејскиот јазик уште во третиот век по Христа. Иако не е островски  јазик како Баскискиот, постојат само четири картвелски  јазици, на кои зборуваат малцинствата во Грузија, и сите се уникатни и не можат да се поврзат со ниту еден јазик во светот.

 Ирски галски јазик –ирскиот галски јазик денес е мајчин јазик на мал дел од ирскиот народ, но и покрај ова тој има долга историја. Тој е дел од келтските индо-европски јазици  Таа е член на Селтик гранка на индо-европските јазици, и тој постоел на островите на денешна Велика Британија и Ирска, пред да биде опд германското влијание. Овој јазик има најстара народна литература од било кој јазик во Западна Европа. Додека остатокот на Европа зборувал на својот јазик а пишувал  на латински, Ирска одлучила да пишува на својот мајчин јазик.

Тамилскиот – го зборуваат околу 78 милиони луѓе, а признат е како официјален јазик во Шри Ланка и Сингапур. За разлика од санскрит,  древниот индиски јазик, кој не е во  секојдневна употреба од пред околу 600 п.н.е. и стана главно литургиски јазик, тамил продолжи да се развива и сега се наоѓа на 20 најчесто јазик во светот.

 Литванскиот – повеќето европски јазици припаѓаат на индо-европско семејство на јазици, коишто почнаа да се распаѓаат околу 3500 пред нашата ера. Настанаа десетици јазици како германскиот, италијанскиот и англискиот, коишто постепено ги изгубија заедничките карактеристики. Литванскиот е јазик кој најмногу задржал карактеристиките на филијалата на индо-европските јазици.

 Фарси –во случај да не сте слушнале за фарси, тоа е јазикот што го зборуваат во денешна Иран, Авганистан и Таџикистан. Веројатно сте слушнале на персиски, и тоа е всушност еден ист јазик, под друго име. Персиски е директен потомок на стариот  персиски, јазикот на Персиската империја. Модерниот персиски го доби обликот околу 800 н.е. и се разликува од многу современи јазици по тоа што многу малку е променет. На пример натпис кој потекнува од 900 година од наша ера може да се прочита со многу помалку тешкотии од, на пример, оригиналниот Шекспир.

Подетално за секој јазик може да прочитате на следниов линк: http://theculturetrip.com/asia/india/articles/the-10-oldest-languages-still-spoken-in-the-world-today/

Слични статии

Напишете коментар

Вашата е-пошта адреса нема да биде прикажана во коментарите. Задолжителните полиња се означени со *