Култура

Промоција на книгата „Културна дипломатија: уметноста, фестивалите и геополитиката“

На 12 октомври, во „Кино Култура“ со почеток во 20.45 ќе се одржи промоцијата на книгата „Културна дипломатија: уметноста, фестивалите и геополитиката“. Книгата ја уреди Милена Драгичевиќ Шешиќ. На промоцијата ќе учествуваат: Роберт Алаѓозовски, министер за култура на Р. Македонија, Милена Драгичевиќ Шешиќ, шеф на одделот на УНЕСКО за интеркултурализам, менаџмент во уметноста и посредување, Лилјана Рогач Мијатовиќ, од Факултетот за драмски уметности во Белград, која е и коуредник и коавтор во книгата, и Билјана Тануровска Ќулавковски од „Локомотива“, една од авторките на поглавје во книгата.

Книгата „Културна дипломатија: уметноста, фестивалите и геополитиката”, во издание на бирото на Креативна Европа Србија и на Факултетот за драмски уметности во Белград, нуди сеопфатен увид во историските и современите аспекти на меѓукултурните средби и културната размена, земајќи го Битеф како почетна точка за размислување, во однос на улогата на фестивалот во контекст на културна дипломатија и геополитика. 

Оваа меѓународна публикација, која ја уреди проф. д-р Милена Драгичевиќ Шешиќ со д-р Лилјана Рогач Мијатовиќ и д-р Нина Михалјинац содржи прилози на автори кои низ различни перспективи ја проблематизираат променетата природа на културната дипломатија наспроти парадигмата на студената војна во меѓународните односи, „меката моќ“ и глобалната меѓузависност. Книгата содржи текстови кои се занимаваат со клучните прашања на културната дипломатија (мека моќ) во светлината на новите геополитички односи: културата на страв, понижување и надеж (Мојси), преиспитувајќи го значењето на идеологијата и политичкото дејствување кое ја инструментализира култура. 

Авторите (од Велика Британија до Јужна Африка, Аргентина и Турција), пишуваат за предизвиците на модерната мулти/униполарна ситуација, продлабочена со економската криза и миграциите, од една страна, и политичкиот популизам од друга страна. Поголем број од текстовите се занимаваат со улогата на фестивалите, а особено на Битеф во овие процеси, за можностите за меѓукултурен дијалог, како и на водењето на т.н. културната дипломатија оддолу. 

Вториот дел од книгата ги претставува резултатите од експертските „работни маси“ одржани посебно за различни области на културата (музика, изведувачки уметности, литература итн) во април 2016 година на иницијатива на бирото на Креативна Европа Србија. Овие резултати се објавени во четвртото поглавје на книгата, додека петтото поглавје дава преглед на меѓународната соработка на културните организации од Србија (2010-2016). 

Според издавачот, книгата „Културна дипломатија: уметноста, фестивалите и геополитиката“ претставува оригинален придонес не само за проучување на културата и на фестивалите, туку и за практичните аспекти на културната политика, па е од значење за стручната и пошироката јавност.

Автор:

Слични статии

Напишете коментар

Вашата е-пошта адреса нема да биде прикажана во коментарите. Задолжителните полиња се означени со *