Култура
mala sveta gora

Мала Света Гора наскоро ќе го открие своето богатство

Завршија планираните истражувања во првата година од планираните пет, што ќе се одвиваат во континуитет на Костоперска карпа, позната како наша мала Света Гора, што се наоѓа во Младо Нагоричане, крај Куманово.  Годинашните истражувања  беа насочени кон разоткривање на ранохристијанската црковна градба, која била идентификувана со ископувањата во 1987 година. Археолозите откриле дека објект лежи врз постара и помала црква, која во наредниот период треба да се идентификува од кој период датира.

Веќе од следната година ќе започнат пообемни истражувања на локалитетот и неговата околина, кои се дел од петгодишниот план во кој ќе бидат вклучени и професори од универзитетите Саутемптон, Оксфорд и Единбург.

Локалитетот Костоперска карпа, позната како Жеглиговски камен, претставува природна форма на изгаснат вулкан и како таков релјеф е уникатен во Европа. Поволната и природно заштитена позиција условила местото да биде населено уште од периодот на енеолитот, меѓутоа, според археолошките остатоци, во два периода локалитетот претставувал регионален центар – во периодот 4-3 век пр. н.е. и во периодот на доцната антика па сè до средниот век. Во истражувањата, кои се започнати во 1983 година, а се работени во повеќе наврати, откриени се тенок енеолитски слој со богат материјал на акрополата, повеќе градби, цистерни и мал дел од апсидална градба со погребувања. Откриена е уникатна подземна просторија со недефинирана функција во југозападниот дел, една црква во западното подножје, како и некропола од доцноримскиот период. Карактеристично за овој локалитет е што во минатото постоеле дури 40 цркви поради кои месноста била нарекувана Мала Света Гора, а во подножјето на карпата се наоѓаат зачуваните средновековни цркви „Св. Петка“ и „Св. Ѓорѓи Победоносец“, како и повеќе гробови.

Слични статии