Култура

Бетонски скали како оргули

Познатиот архитект Никола Башиќ, создал прекрасно уметничко и архитектонско дело во хрватскиот град Задар. Со неговата креација имвдахналживот на бетонските скали кои се протегаат покрај морето и кои под налетот на брановите продуцираат музика.

Автор: