Култура

Меѓународен ден на спомениците и локалитетите

„Културното наследство и одржливиот туризам“ е тема на годинашното одбележување на Меѓународниот ден на спомениците и локалитетите, кој го одбележуваат националните комитети на ИКОМОС (ICOMOS – International Council on Monuments and Sites) во 108 земји во светот. 

Темата е зададена од Обединетите нации согласно со Меѓународната година на ОН на одржлив туризам за развој и во контекст на Агендата 2030 за одржлив развој и одржливи развојни цели. Како што соопшти ИКОМОС Македонија, Меѓународниот ИКОМОС преку своите национални и меѓународни научни комитети сака да ги поттикне локалните заедници и нивните жители за важноста на културното наследство за нивниот живот, идендитет и општеството и, да ја промовираат грижата за неговата различитост и ранливост и напорите за негова заштита и конзервација.

– Ова е првпат ИКОМОС да ги покани националните и меѓународните научни комитети да ја споделат и зајакнат иницијативата за иновации и тековната најдобра пракса во доменот на културното наследство и одржливиот туризам со своите локални заедници-општини, соопшти ИКОМОС Македонија.

Годинашната тема е важна во контекст на конзервацијата на 21 век. ИКОМОС бил лидер во оваа област во минатото донесувајќи ја својата прва Меѓународна повелба за културен туризам во 1976 година.

– Енормниот пораст на туризмот и особено културниот туризам беше главен фактор за зголемениот обем во формалните и неформалните културни средби. Културната размена е валута на културниот туризам. Културната размена ја зајакнува мирољубивата коегзистенција и никогаш не била поважна во светот опкружен со несигурност. Размената на перцепциите за значењето на културното наследство и неговите вредности за локалното население и посетителите, инцијативите за одржливиот туризам може да го поттикне општетсвото и да го зајакне чувството за местото/локацијата, нивното чувство за самопочит и нивниот идендитет, наведува ИКОМОС.

Светскиот ден на спомениците и локалитетите ИКОМОС Македонија ќе го одбележи во септември годинава со форум на тема „Културното наследство и одржливиот туризам“. Ќе го организира во Берово, кој е град на културата за 2017 година.

Секоја година на 18 април Меѓународниот комитет на ИКОМОС го прославува Меѓународниот ден на спомениците и локалитетите, востановен на 22-та седница на Генералната конференција на УНЕСКО во 1983 година.

Автор:

Слични статии

Напишете коментар

Вашата е-пошта адреса нема да биде прикажана во коментарите. Задолжителните полиња се означени со *