Култура

Во Охридското Езеро во Струга пред Авто – Кампот “АС”, истурена бела боја за боење

Сè додека има сограѓани за кои Езерото е буниште и институции кои не знаат што им е работа, Охридско Езеро ќе биде постојано „во опасност”. Животната средина е нашиот дом, кој мораме да го одржиме чист, да го чуваме и да го заштитиме од каква било закана, дури и од самите себе.


Секој проблем кој ја загрозува животната средина мора да биде земен предвид од сите, бидејќи грижата за неа исто така е грижа за нашето здравје и нашето општество.

Денес, на крајбрежјето на Охридското Езеро во Струга пред Авто – Кампот “АС”, беше истурено бела боја за боење. Овој чин е последица на ниската свест и култура на граѓаните за заштита на животната средина и екосистемот на Охридското Езеро.

Презменео од Охрид SOS

 

Автор: