Култура

Денови на македонска култура во Будимпешта – 2022

Во организација на Лекторатот по македонски јазик во Будимпешта, вчера на Институтот по славистика и балтичка филологија при универзитетот ЕЛТЕ во Будимпешта се одржа настанот „Вина од Македонија – вовед во македонската винска култура и традиции“ на којшто се одржа предавање и дегустација на македонски вина. Настанот беше организиран во соработка со Здружението „Вина од Македонија“ од Скопје, а за македонските вински региони и вина зборуваше докторантката Георгина Једиковска.

Настанот „Вина од Македонија – вовед во македонската винска култура и традиции“ претставува прв од серијата настани предвидени во манифестацијата „Денови на македонска култура во Будимпешта 2022“.

Лекторатот по македонски јазик во Будимпешта во последните неколку години бележи огромен интерес за изучување на македонскиот јазик, бројката на студенти се движи меѓу 35-40 студенти на семестар.

На почетокот на своето предавање Једиковска ја претстави Северна Македонија и нејзината винска историја од антиката, па сѐ до денес. Зборуваше за винските региони и нивните специфични карактеристики, автохтоните вински сорти од Македонија и за сортите кои се најзастапени денес. Најмногу внимание од нејзиното излагање предизвика делот во којшто зборуваше за винскиот бон-тон, односно како да се стане професионален дегустатор на вино. По нејзиното предавање присутните имаа можност да пробаат Вранец, special selection од Тиквеш, Темјаника и Ркацители од винаријата „Стоби“. На настанот присуствуваа околу 50-тина гости, кои со себе понесоа одлични импресии од предавањето и вината што можеа да ги дегустираат.

М-р Георгина Једиковска има завршено додипломски студии по лозарство и винарство на Факултет за Земјоделски науки и храна при УКИМ, завршила постдипломски студии по хортикултурно инженерство со специјализација по лозарство и винарство при Универзитетот Сент Иштван, Будимпешта, а во моментов е на докторски студии на докторската школа за хортикултурни науки при катедрата за лозарство и винарство на MATE, Будимпешта (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences).

Лекторатот по македонски јазик во Будимпешта константно организира настани за промовирање на македонската култура во Унгарија. Од 2019 година ја организира манифестацијата „Денови на македонска култура во Будимпешта“ на коja успешно ја презентира македонската култура преку промоции на книги, концерти, изложби, филмски вечери итн.

Лекторот Златко Панзов е отворен за соработка со студентите од Македонија, кои своите студии ги продолжуваат во Унгарија и им овозможува поддршка во реализација на нивните идеи.

Автор: