Култура

Изложба по повод 140 години од раѓањето на Милтон Манаки, еден од најзначајните хроничари на балканската историја

Во рамките на 43.издание на ИФФК „Браќа Манаки“, вчера, во Музејот и Архив на град Битола, беше отворена изложбата на фотографии снимени од Милтон Манаки, насловена „Милтон“ по повод 140 години од неговото раѓање, во 1882 година.

Одделението Битола при Државниот архив на Р. Македонија, кој е сопственик на фотографското наследство на браќата Манаки, ја подготви оваа изложба на „еден од најзначајните хроничари на балканската историја“, како што стои во каталогот. Таа претставува осмислен теоретско-методолошки концепт, чија цел е да го претстави фотографското наследство од Фондот 580 „Браќа Манаки“.

Една од наградените фотографии на светската изложба во Букурешт, 1906 година, „Клисурчанката“
Милтон Манаки со своите коњи, помеѓу двете светски војни

Изложбата содржи фотографии од творештвото и животот на Милтон Манаки, којашто опфаќа неколку тематски целини: тука се фотографии на дел од серијалот „Клисурчанката“, наградени на Меѓународниот конкурс во Букурешт, Романија во 1906 година. Понатаму следи колаж од фотографскиот опус каде е прикажана мултидимензионалноста на Милтоновите фотографии, од просјаци до кралеви. Изложбата содржи и досега необјавени фотографии на кои го гледаме неговиот семеен живот, насловен „Непосредно со Милтон“.

И последната тематска целина на фотографии дава фокус на Милтоновата освестенот за значењето на фотографскиот запис за историјата и „архивски менталитет“ благодарение на што денес нашата институција го поседува неговото наследство“ стои во каталогот во текстот од авторите на оваа изложба: Гоце Стојановски, Марија Дурлова, Димитар Ѓорѓиевски и м-р Ивана Хаџиевска.

На почетокот на 20 век, поточно во 1905 година кога пристигнуваат браќата Манаки во Битола, градот е под влијание на западниот економски развој, време кога се наѕира распаѓањето на Отоманската империја. Битола привлекува голем број на трговци, занаетчии, музичари… луѓе кои сакале да се реализираат во овој град. Браќата Манаки биле едни од дојденците кои сакале фотографскиот занает да го продолжат во градот Битола, отворајќи атеље за уметничка фотографија во најпрометниот дел од градот, Широк Сокак, број 102.

На светската изложба во Букурешт, Романија во 1906 година, браќата Манаки биле прогласени за дворски сликари и наградени со златен и сребрен медал. Успехот во Букурешт, како и техничко-уметничките квалитети кои ги постигнале со нивната најмодерна фотографска опрема за тоа време, која стигала и од преку Океанот, придонела кон уште поголем успех и препознатливост на нивната работа, којашто ќе трае повеќе од 60 години, се до смртта на Милтон Манаки во 1964 година.

Браќата Манаки со мајсторите во нивното фотографско атеље